Textos legals

Condicions generals d’ús de la pàgina web www.advanced.es
Aquesta pàgina web és propietat d’ADVANCED BUSINESS CENTER ( MARTÍ FONT GRUP S.L. ), amb domicili social a Granollers, carrer Girona. 161 i codi postal 08402 ( en endavant ADVANCED ), identificada amb el C.I.F B-64245897, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, i té caràcter merament informatiu relatiu als diferents serveis que ofereix.

Responsabilitats d’ús

Ambdues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris per al correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i ADVANCED adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació en el mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o virus al sistema.

No obstant lo anterior, ADVANCED exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis a l’Usuari en relació amb:

  • Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través de la mateixa, així com de la falta d’adaptació de la pàgina web per a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.
  • Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic o fitxers dels Usuaris.

ADVANCED no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza.Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.advanced.es.. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. Si ADVANCED tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços és il.lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles de indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

ADVANCED declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer d’ ella en cas de que els continguts als que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats a la nostra Política de Privacitat. La mera utilització de la nostra pàgina web, suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou a la mateixa.

Propietat intelectual i/o industrial

Tota la informació continguda a la pàgina web www.advanced.es, com poden ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, rètols d’establiment, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o links de tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intelectual i industrial d’ADVANCED o de tercers.

Sota cap concepte, l’accés als serveis d’ADVANCED suposen la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels esmentats drets de propietat intelectual sense la prèvia i expressa autorització d’ADVANCED o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu que no limitatiu, l’ Usuari, no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar, ni actualitzar el sistema, sense l’autorització prèvia i per escrit d’ADVANCED.

En cap cas està autoritzada, i serà perseguida, la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingui accés a www.advanced.es, si s’utilitzessin contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intelectual.

No obstant lo anterior, quedan protegits els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzada per a comunicar la mateixa a tercers.

ADVANCED es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris es sotmeten expressament per a qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o cumpliment de les obligacions que s’estableixin entre ADVANCED i els usuaris de la pàgina web www.advanced.es, als Jutjats i Tribunals de Granollers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que per llei pogués correspondre’ls.

El mer accés o utilització de la pàgina web www.advanced.es per part de l’Usuari, suposa l’acceptació de las presents Condicions Generals d’ús.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat d’ADVANCED, amb l’objectiu de ser tractades en la mesura que fossin necessàries o convenients per el desenvolupament de la relació jurídica que s’estableixi entre les parts i per a la seva utilització amb finalitats comercials, d’informació i publicitàries de tot tipus de productes i serveis propis i aliens.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició dirigint-se per escrit a la seu de la Societat situada al Carrer Girona nº 161 de Granollers ( 08402 ).

L’acceptació de la present Política de Privacitat, implica l’autorització expressa a ADVANCED, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per vía electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas de que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem que ens ho comuniqui a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció info@advanced.es

L’enviament de la seva informació personal a través de la present pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per el tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats a la present Política de Privacitat.

L’acceptació de la present Política de Privacitat, suposa així mateix l’acceptació de les Condicions Generals d’ús d’aquesta pàgina web.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies